Ana Sayfa
Ana Sayfa >>Kendinizi Kur’an terazisine koyun 28.04.2020 15:49

Kendinizi Kur’an terazisine koyun

NİHAT HATİPOĞLU Kendinizi Kur’an terazisine koyun Hayatımızı nasıl yaşıyoruz?

izmit escort | ankara escort | antalya escort
Bütün hal ve hareketlerimiz Allah’ın bizden istediği şekilde mi? Bunu anlamak ve nasıl bir Müslüman...Hayatımızı nasıl yaşıyoruz? Bütün hal ve hareketlerimiz Allah’ın bizden istediği şekilde mi? Bunu anlamak ve nasıl bir Müslüman olduğumuzu tartmak için Kur’an’ın terazisi bizim için yeterli Kur`an-ı Kerim en güzel hakemdir. Bütün hayatınızı ve hareketleri
1 "Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette bundan tiksiniriz. O halde Allah`tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir." (Hucurat, 12)
2 "Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz, gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)
3 "İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın." (Kaf, 18)
4 "Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler." (Kasas, 55)
5 "Müminler, boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler." (Müminun, 3)
6 "Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur." (En`am, 68)
7 "Kusur peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme." (Kalem, 11)
8 Günah işlemekte ve düşmanlıkta birbirinize yardımcı olmayın." (Maide, 2)
9 "İnsanlardan gizler de Allah`tan gizle(ye) mezler. Hâlbuki geceleyin O`nun razı olmadığı sözü düzüp kurarken Allah onlarla beraber idi. (Nisa, 108)
10 "Yalan sözden kesinlikle kaçının." (Hacc, 30)
11 "Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar." (Furkan, 67)
12 "Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah`ın haram kıldığı cana haksızca kıymazlar ve zina etmezler." (Furkan, 68)
13- "(O kullar) yalan yere şahitlik yapmazlar. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile (oradan) geçip giderler." (Furkan, 72)
14 "Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar." (Furkan, 73)
15 "Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58)
16 "Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur." (Nisa, 112)
17 "Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar." (Maide, 54; Fetih, 29)
18 "Yoksa onlar Allah`ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)
19 "Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın." (Hücurat, 12)
20 "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır." (Hücurat, 12)
21 "Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide, 1)

SEN KONUŞTUKÇA BEN HAFİFLİYORUM
Büyük İslam âlimi olan Hasan-ı Basri özel bir yere sahip olan mümtaz bir şahsiyettir. Büyük âlimlerin düşmanı da daha çok olur. Hazımsız olan insanlar, dedikoducular onları çekiştirirler. Böylece hem dünyalarını hem de ahiretlerini kirletirler. İşte böyle bir bahtsız adam Hasan-ı Basri`yi çekiştirip duruyormuş. Hasan-i Basri ise bu utanmaz dedikoducuya hediye gönderirmiş. Bir gün adam sorar: "Ben sürekli sizin aleyhinize konuşuyor, insanları sizden uzaklaştırmaya çabalıyorum, Siz ise bana hediye gönderiyorsunuz. Sebebi nedir?" Hasan-ı Basri şöyle cevap verir: "Aleyhimde konuştukça günahımı alıyor sevabımı ise çoğaltıyorsun. Ahirette benim günahımı yüklenip öyle mahşere geleceksin. Sana acıdım. Bari bunca yükün ve hamallığın karşılığını bu dünyada vereyim dedim. Onun için sana hediye gönderiyorum. Sen konuştukça ben de hafifliyorum."
BİR AYET
"Şüphesiz müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü`min erkeklerle mü`min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah`a derinden saygı duyan erkekler, Allah`a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah`ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır." Ahzab, 35
BİR DUA
Hz. Ali`nin duası
Allah`ım! Belâ ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah`ım! Benim günahlarım sana zarar vermez, senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez. Allah`ım! Senden bu ayda; iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden ve bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden sana sığınırım.
BİR HADİS
"Sahur yemeği yiyiniz, sahur yemeğinde bereket vardır." (Müslim, Sıyam: 9; Ebû Dâvûd, Sıyam: 15)
BİR SEVAP
Nafile namazı çokça kılmak "Allah`a secde etmelisin. Çünkü Sen Allah`a secde ettikçe Allah senin dereceni yükseltir ve senden bir günahı düşürür.

http://www.ekosattv.com/
*Her hakkı saklıdır. İzinsiz gösterilemez, çoğaltılamaz..
haberyazilimi.com - Copyright